Дата на провеждане на събитието: 26.05.2024 – неделя.

Място на провеждане: парк „Розариум“ пред музей на Розата град Казанлък - Старт/Финал.

Старт на състезанията: 08:00 ч. - за всички участници.

Начало на регистрация за участие – 15.01.2024 г.

Край на регистрация – 16.05.2024 г.

Получаване на стартови пакети – от 14:00 до 18:00 ч. на 24.05.2024 и на 25.05.2024 г. в офиса на ТД „Орлово гнездо“ и на 26.05.2024 г. от 06:30 до 07:30 ч.на старт/финала в парк „Розариум“.

Стартови пакети ще се получават само при подписана декларация за участие от всеки участник или родител.

В Старт/Финал зоната ще бъдат обособени зони за личен багаж, където всеки състезател ще може да остави вещите си в затворен сак. Моля, избягвайте оставянето на ценни вещи в саковете си. На всеки багаж ще се слага стикер еднакъв със стартовия номер на участника.

Подкрепителни пунктове с вода, напитки, пресни и сушени плодове ще бъдат разположени на всеки 5 км.(приблизително) по трасето и в зона Финал.

Награждаване на победителите на старт/финала - от 13:00 ч.