Изтегли декларация за участие Изтегли декларация за участие под 18г.

 

Маратон „Розова долина“ Казанлък включва три дистанции, класически маратон 42 км., полумаратон 21 км. и къса дистанция 10 км.

Право на участие в Маратон „Розова долина“ 42 км. имат лица, навършили 18 години.

За дистанциите 21 км. и 10 км. ще могат да участват и лица под 18 години само с подписана декларация от родител(настойник). Задължително е подписалият декларацията да присъства по време на събитието.

Такси за участие:

до 29 февруари 2024 г. - 10 км. - 20 лв.; 21 км. - 30 лв.; 42 км. - 40 лв.. 

от 1 март до 30 април 2024 г. - 10 км. - 25 лв.; 21 км. - 35 лв.; 42 км. - 50 лв..

от 1 май до 16 май 2024 г. - 10 км. - 30 лв.; 21 км. - 40 лв.; 42 км. - 60 лв..

Таксата за участие включва: стартов пакет, медицинска помощ, подкрепителни и освежителни пунктове, награди и организационни разходи. Всеки участник завършил една от трите дистанции ще получат и уникален медал

Таксите за участие се плащат след регистрация, по банков път:
ТД „Орлово гнездо“
IBAN BGN: BG20STSA93000004323990
BIG: STSABGSF

В основание за плащане задължително въведете името на участника, за който се плаща, както и дистанция.
Пример: Иван Петров Иванов, 21 км.

Стартовите пакети включват: стартов номер и електронен чип за пробягано разстояние, рекламни материали, подсилващи гелчета и др...

Регистрацията за участие в Маратон „Розова долина“ се извършва единствено онлайн на www.rosevalleymarathon.com лично от участника или от негов родител(треньор). След това трябва да се заплати таксата за участие по елек­тро­нен път с кредитна карта или банков превод. Няма да се допуска участник без попълнена регистрационна форма. Забележка: Направена регистрация без заплатена такса не се счита за валидна.

ВАЖНО! Всички български граждани попълват регистрационната форма на КИРИЛИЦА! Чуждестранните участници попълват формата на ЛАТИНИЦА!

Направената регистрация е окончателна и заплатени такси няма да бъдат връщани. При невъзможност за участие, регистрираният участник има право да получи стартовият си пакет след провеждане на събитието.

В случай на отмяна провеждането на събитието, поради непредвидени и независещи от организационния екип причини и обстоятелства, регистрираните участници ще бъдат записани за следващото издание на Маратон „Розова долина“ за избраната от тях дистанция. 

Промени по направената регистрация могат да се направят на имейл rosevalleymarathon@abv.bg не по-късно от 7 дни преди датата на маратона.

Времето на участниците ще бъде измерено с електронна система. Всички състезатели ще бъдат снабдени с чипове на стартовите номера. Състезателният номер трябва да бъде разположен отпред на тялото на състезателя без да бъде прегъван или закриван от екипировка.

Забранено е отстраняването или повреждането на състезателните чипове.

Трасетата на Маратон “Розова долина“ са означени и маркирани.

Участниците в Маратона са длъжни да спазват маркировката и указанията на организационния екип и да се движат само в участъците определени за това. Отклоняването от трасето на маратона може да бъде опасно за сигурността на състезателя и може да доведе до неговата дисквалификация.

При доказано съкращаване на трасето от състезателя, същият ще бъде дисквалифициран.

Агресивно и неспортсменско поведение, както и несъобразяване с указанията на организационния екип по време на състезанието, ще бъде санкционирано с незабавна дисквалификация и извеждане от трасето.

Контролното време за участие в 42 км. Маратон „Розова долина“   е 5 ч. и 30 мин.

Контролното време за участие в 21 км. Полумаратон „Розова долина“   е 3 часа.

Контролното време за участие в 10 км. е 2 часа

След изтичане на контролното време всички състезатели ще бъдат отстранени от трасето.

При организирането и провеждането на Маратон „Розова долина“, организационният екип се ръководи от българското законодателство и от наложените професионални стандарти за добро провеждане на подобен тип спортни събития.

Всеки участник попълва Декларация за участие в Маратон „Розова долина“.(ще е достъпна по време на регистрация). Декларацията е неразделна част от регистрацията на всеки участник. 

Маратон „Розова долина“ събира и обработва лични данни на участниците при строго спазване на българското законодателство и гарантира, че получените данни ще бъдат използвани единствено за целите, за които са предоставени, ще бъдат съхранявани добросъвестно, без да бъдат предоставяни на трети лица.

Всички участници потвърдили своето участие в Маратон „Розова долина“ са длъжни да спазват Наредба № 8 от 18.03.2005 г. за провеждане на задължителни „ПРЕДСЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРЕГЛЕДИ“ на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт на Министерството на здравеопазването на Република България.

Организационният комитет си запазва правото да променя във всеки един момент, част от посочените по-горе регламенти ако се налага и е необходимо.

Медицинска информация

Преди състезанието, любезно молим всички участници да преминат медицински преглед. Хора със сърдечни и респираторни проблеми не бива да участват в маратона. Въпреки че медицински сертификат няма да бъде изискван, всеки участник е длъжен да декларира, че неговото участие в маратона не противоречи на медицинско предписание за неучастие.

По време на състезанието медицинския екип ще бъде разположен в зоната на старт/финала.